Forskrift om sams sauesanking, Soknedal herred, Sør-Trøndelag fylke.

DatoFOR-1945-09-14-2
PublisertI 1945 213 II 1945 208
Ikrafttredelse14.09.1945
Sist endret
Endrer
Gjelder forSoknedal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Soknedal

Fastsatt av landbruksdepartementet 14. september 1945. 

I medhold av §§ 65-66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål med senere endringer, pålegges enhver interessert, i forhold til den nytte han har av tiltaket, å bidra til sams sauesanking i Soknedal, søndre statsalmenning i Soknedal herred, Sør-Trøndelag fylke.

Feltet har disse grenser: Fra Trøen følger grensen Igla elv til Garli st., derfra grensen mot Rennebu, Kvikne og Budal, og tilbake til Trøen langs Stavilla elv.