Forskrift om sams sauesanking, Brandbu kommune, Oppland.

DatoFOR-1945-11-01-1
PublisertI 1945 s 186, II 1945 s 251
Ikrafttredelse01.11.1945
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrandbu kommune, Oppland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Brandbu

I medhold av §§ 65-66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål med senere endringer, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket, å bidra til sams sauesanking på østsiden av Randsfjorden i Brandbu herred, Opland fylke.

Feltets grenser er følgende: Mot vest mot Randsfjorden og for øvrig følges herredsgrensene.