Forskrift om lovlig gjerde, Tiller kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1946-06-07-7
PublisertI 1946 s 262, II 1946 s 184
Ikrafttredelse07.06.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forTiller kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1860-05-16-2-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovlig gjerde, Tiller

Fastsatt av landbruksdepartementet 7. juni 1946.

I medhold av § 13, 2. ledd, littr. b. i lov om jords fredning av 16. mai 1860 nr. 2 bestemmes at i Tiller herred, Sør-Trøndelag fylke, skal gjerde anses for lovlig, når det er så tett og sterkt at det freder for hest og storfe.