Forskrift om sams sauesanking, Øksnes og Hadsel kommuner, Nordland.

DatoFOR-1946-07-05-3
PublisertI 1946 s 387, II 1946 s 292
Ikrafttredelse05.07.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forØksnes og Hadsel kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskr. om sams sauesanking, Øksnes og Hadsel

Fastsatt av Landbrudsdepartementet 5. juli 1946. 

I medhold av §§ 65 og 66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspøsmål, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i beitestrekningen, Sandset, Skjelfjord og Brenna fjellrekka i Øksnes og Hadsel herreder, Nordland fylke.

Feltets grense går fra gården Langstrand ved Romsetfjorden i Øksnes herred over Godvikskaret til Godvikbotten. Derfra til Skjelfjorden og videre over Skjelfjordeidet til Bjørndalsfjorden i Hadsel herred og fram til Selneset. Derfra over Selnesvannet tilbake til Langstrand i Øksnes herred.