Forskrift om lovlig gjerde, Sande kommune, Vestfold.

DatoFOR-1946-09-20-3
PublisertI 1946 s 579, II 1946 s 451
Ikrafttredelse20.04.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forSande kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1860-05-16-2-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovlig gjerde, Sande

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. september 1946. 

I medhold av § 13, 2. ledd, litra b i lov av 16. mai 1860 nr. 2 om jords fredning bestemmes at gjerde i Sande herred, Vestfold fylke, skal anses lovlig når det bare er så tett at det freder for hest og storfe.