Forskrift om lovlig gjerde, Hof kommune, Vestfold.

DatoFOR-1946-11-22-1
PublisertI 1946 s 717, II 1946 s 581
Ikrafttredelse22.11.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forHof kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1860-05-16-2-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om lovlig gjerde, Hof

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. november 1946. 

Herved stadfestes vedtak av 2. august 1946 av Hof herredstyre, Vestfold fylke, der det i medhold av § 13, 2. ledd, litra b i lov av 16. mai 1860 nr. 2 om jords fredning bestemmes at gjerde i Hof herred i Vestfold fylke anses lovlig når det bare er så sterkt og tett at det freder for hest og storfe.