Forskrift om sams sauesanking, Hafslo kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1947-07-04-6
PublisertI 1947 s 615, II 1947 s 488
Ikrafttredelse04.07.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forHafslo kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Hafslo

Fastsatt ved kgl.res. 4. juli 1947. 

I medhald av §§ 65-66 i lov frå 22. juni 1928 om ymse jordspørsmål, vert det pålagt alle interesserte i forhold til den nytte han har av tiltaket å hjelpa til med sams sauesanking i Hafslo sokns sambeite i Hafslo herad, Sogn og Fjordane fylke.

Feltet har desse grenser:

I aust frå riksvegen i Modvahagen langs soknegrensa med Indre Hafslo til Veslegrøndalen ved Kvam, i vest langs Veitestrandsvatnet til og med Stemmingsmarki og i sud frå Skjervahovden langs bøgarden til Modvo.