Forskrift om piggtråd til gjerde, Ålen, Sør-Trøndelag

DatoFOR-1947-07-30-1
PublisertI 1947 682 II 1947 556
Ikrafttredelse30.07.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Ålen

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. juli 1947. 

I samsvar med § 1 i lov av 14. juli 1893 og kgl.res. av 7. desember 1923 stadfestes hermed med noe endret ordlyd Ålen herredstyres, Sør-Trøndelag fylke, vedtak av 28 juni 1947 om bruk av piggtråd til gjerde i herredet sålydende:

1.For gjerde langs offentlig ved gjelder de bestemmelser som til en kvar tid måtte være fastsatt av fylkesvegstyret.
2.Piggtrådgjerde kan ikke settes opp mot andres eiendommer uten at eierne har gitt sitt samtykke. Ved oppsetting av piggtrådgjerde mot felles havn eller andre eiendommer i felleseie må samtlige bruksberettigede ha gitt sitt samtykke til at piggtråd kan nyttes. Piggtrådgjerde kan settes opp uten samtykke fra andre når vedkommende er grunneier på begge sider av gjerdet.
3.Høgste tråd i piggtrådgjerde skal være minst 1,20 meter over jorden. De øvrige tråder skal ikke ha større avstand seg imellom og mellom marken og laveste tråd enn 0, 40 meter.
4.Piggtrådgjerder må settes opp og vedlikeholdes på forsvarlig måte slik at de ikke volder skade på husdyr.