Forskrift om sams sauesanking, Øksnes kommune, Nordland.

DatoFOR-1947-08-08-5
PublisertI 1947 691 II 1947 559
Ikrafttredelse08.08.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forØksnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Øksnes

Fastsatt ved kgl.res. 8. august 1947. 

I medhold av §§ 65-66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i beitestrekningen Øvergård, Lønskog og Steinlandsheia i Øksnes herred, Nordland fylke.

Feltets grenser går fra Øvergården ved Myrebogen sørover Oppmyrbogen om Opmyre og Under Staven og videre inn Steinlandsfjorden om Lønskog, Bollevåg,og Steinland. Derfra oppover i nordostlig retning til Steinlandsdalen, følger så denne i nordlig retning, går over Alsvågvannet fram til Øvergård og følger gårdens nordlige grense til utgangspunktet.