Forskrift om piggtråd til gjerde, Eresfjord og Vistdal, Møre og Romsdal

DatoFOR-1947-09-24-1
PublisertI 1947 811 II 1947 599
Ikrafttredelse24.09.1947
Sist endret
Endrer
Gjelder forEresfjord og Vistdal kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om piggtråd til gjerde, Eresfjord m.fl.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. september 1947. 

I samsvar med § 1 i lov av 14. juli 1893 og kgl.res. av 7. desember 1923 om piggtråds anvendelse til gjerde, stadfestes hermed Eresfjord og Vistdal herredstyres, Møre og Romsdal fylke, vedtak av 30. juli 1947 om bruk av piggtråd til gjerde i herredet sålydende:

1.I Eresfjord og Vistdal herred skal det være forbudt å bruke piggtråd til gjerde mot utmark. Allerede oppsatte piggtrådgjerder kan dog framleis brukes når de holdes i lovlig stand.
Forgjerder langs offentlig veg gjelder de regler som til enhver tid måtte være fastsatt av fylkesvegstyret.
3.Brot mot disse regler blir straffet med bøter.