Forskrift om graokser på sambeite, Ullensaker, Akershus

DatoFOR-1947-10-14-1
PublisertI 1947 844 II 1947 615
Ikrafttredelse14.10.1947
Sist endretLOV-1970-03-06-5
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus fylke
HjemmelLOV-1919-07-04-1-§2 jf. LOV-1970-03-06-5-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om graokser på sambeite, Ullensaker

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. oktober 1947. 

I medhold av § 2, 2.ledd i lov av 4. juli 1919 om innskrenkning i adgangen til å slippe hingster, graokser, geitebukker og graværer på beite, jfr. kgl.res. av 7. desember 1923, bestemmes:

1.Innen Ullensaker herred, Akershus fylke, skal det inntil videre være forbudt å slippe graokser på sambeite, herunder innbefattet sambeite på innmark, så framt oksen ikke er premiert eller godkjent som alsdyr ved utstilling eller utvalgssjå hvor dommerne er oppnevnt av Landbruks direktøren.
2.Overtredelse av dette forbud medfører straffansvar.