Forskrift om piggtråd til gjerde, Ankenes kommune, Nordland.

DatoFOR-1948-03-23-1
PublisertI 1948 249 II 1948 117
Ikrafttredelse23.03.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forAnkenes kommune, Nordland
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Ankenes

Fastsatt av Landbruksdepartementet 23. mars 1948. 

I samsvar med § 1 i lov av 14. juli 1893 om piggtråds anvendelse til gjerde og kgl.res. av 7. desember 1923, stdfestes hermed med noe endret ordlyd vedtak av 23. januar 1948 av Ankenes herredstyre, Nordland fylke, om bruk av piggtråd i herredet sålydende:

1.Piggtråd kan bare nyttes med en tråd under og en tråd over nettgjerde eller slettrådsgjerde.
2.På gjerder langs gårdsveger og buveger må piggtråden bare legges på innsiden fra vegen.
3.For gjerder langs offentlig veg gjelder de bestemmelser som til kvar tid måtte være fastsatt av fylkesvegstyret.