Forskrift om piggtråd til gjerde, Berg kommune, Troms.

DatoFOR-1948-04-06-1
PublisertI 1948 288 II 1948 145
Ikrafttredelse06.04.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forBerg kommune, Troms
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Berg

Fastsatt av Landbruksdepartementet 6. april 1948. 

I samsvar med lov av 14. juli 1893 om piggtråds anvendelse til gjerde og kgl.res. av 7. desember 1923 stadfestes hermed vedtak av 29. desember 1947 av Berg herredstyre, Troms fylke, om bruk av piggtråd til gjerde i herredet sålydende:

1.I Berg herred kan piggtråd bare nyttes til gjerder i en høgde av 1 meter over marken.
2.For gjerder langs offentlig veg gjelder de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt av fylkesvegstyret.