Forskrift om gjerdehold, Ramnes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1948-07-14-2
PublisertI 1948 700 II 1948 521
Ikrafttredelse14.07.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forRamnes kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1860-05-16-2-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerdehold, Ramnes

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. juli 1948. 

Herved stadfestes vedtak av 25. mai 1948 av Ramnes herredstyre, der det i medhold av § 13, 2. ledd i lov av 16. mai 1860 nr. 2 om jords fredning bestemmes at gjerde i Ramnes herred, Vestfold fylke, anses lovlig når det bare er så sterkt og tett, at det freder for hest og storfe.