Forskrift om piggtråd til gjerde, Fillan kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1948-10-09-2
PublisertI 1948 s 867, II 1948 s 634
Ikrafttredelse09.10.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forFillan kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtrådgjerde, Fillan

Fastsatt av Landbruksdepartementet 09.10.1948 

I samsvar med § 1 i lov av 14. juli 1893 og kgl.res. av 73 desember 1923 om piggtråds anvendelse til gjerde stadfestes hermed i henhold til Fillan herredstyres vedtak av 11. september 1948 følgende bestemmelser om bruk av piggtråd i herredet:

I.I Fillan herred, Sør-Trøndelag fylke, skal det være tillatt å benytte 1 piggtråd over vanlige gjerder.
II.Gjerde langs offentlig veg skal være i samsvar med de forskrifter som til hver tid blir fastsatt av fylkesvegstyret.

Samtidig oppheves herredstyrets vedtak av 11. juni 1907 i samme sak.