Forskrift om sams sauesanking, Fusa og Hålandsdal kommune, Hordaland.

DatoFOR-1949-04-08-3
PublisertI 1949 264 II 1949 125
Ikrafttredelse08.04.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forFusa kommune, Hålandsdal kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Fusa m.fl.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 8. april 1949. 

I medhald av §§ 65-66 i lov frå 22. juni 1928 om ymse jordpørsmål, vert det pålagt alle interesserte i forhold til den nytte kvar har av tiltaket å hjelpa til med sams sauesanking i eit fjellbeite i Fusa og Hålandsdal herader, Hordaland fylke.

Beltefeltet har etter jordstyre si fråsegn desse grenser:

Grensa byrjar i Kvandalselva i nedre kanten av Skjeldbreid si sætermark. Fylgjer denne grensa vestover til Koldals eigedom. Herfrå vestover over Koldal, Lundervik og Hellands eigedom, litt nedanfor fjellbruna. Likeeins nordover Havskaars eigedom til Havskaar sætermark. Fyl vest- og nordgrensa av denne sætermark til Dales eigedom. Langs denne nordover, noko ned frå fjellbruna, til Aadlands termark. Langs vest og nordgrensa av denn til grensa mot Samnanger. Lags denne, fyst i nordaust, fyrst i nordaust, seinare mot sør til grensa mot Hålandsdal, og langs denne sørover til der ein byrja.