Forskrift om sams sausanking, Os kommune, Hedmark.

DatoFOR-1949-06-03-8
PublisertI 1949 357 II 1949 199
Ikrafttredelse03.06.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sausanking, Os

Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. juni 1949. 

I medhold av §§ 65-66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i beitestrekningen Vangrøftdalen og Kjurrudalen m.v. i Os herred, Hedmark fylke. Beiteområdet har disse grenser:

Utgangspunktet fra Brofoss sagbruk ved vegen til Dalsbygda, setervegen herfra til Sætersjøen i nordøst retning langs sjøen og rundt til fylkesgrensen mot Sør-Trøndelag, følger fylkesgrensen forbi Sandtjern i retning nord til Kjølitjern, derfra i retning vest til høgste Garåhøgda, derfra i mer nordvest retning over høgste Dalbusjøhøgd til Dalbusjøen og videre i sørvest retning til Forelsjøen og Forelshogna hvor grensen i retning sørvest fortsetter til Budalstjern, herfra følges herredsgrensen mot Kvikne over Tverrfjellet til toppen av Bratthøa og videre herredsgrensen mot Tolga over Storhøgda og etter det høgste av Langfjellshogna til Langensjøen, herfra etter Langåsen til Vangrøfta elv og følger denne til utgangspunktet ved Brofoss.