Forskrift om sams sauesanking, Beiarn, Nordland

DatoFOR-1949-07-28-4
PublisertI 1949 623 II 1949 461
Ikrafttredelse28.07.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forBeiarn kommune, Nordland fylke
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Beiarn

Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. juli 1949. 

I medhold av §§ 65-66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i nedenfor nevnte beitestrekninger i Beiarn herred i Nordland fylke.

Sone I. Grensen begynner på nordsiden av Beiarfjorden ved Juldagen og følger vesentlig herredgrensen til Valnesvatnet, og følger bredden av Valnsvatnet til Isvik og derfra til Sagvatnet og følger Eggesvikdalen til Beiarfjorden.

Sone II. Beiteområdet begynner i vika utenom Agnes til Sandvastind, derfra til Lurfjeltindsvatnet. Derfra følger den herredsgrensen til Granlihaugen, og derfra til Reinhornheia og fra denne til Djupdalen ved Storoksvatnet, fortsetter sørover langs Gamdalsfjell til Lillepost ved Tollåen. Tollåen danner skille mellom sone 2 og 3.

Sone III. Fra Tollåen ved Lillepost går grensen vestover over Vuomavarre til Magdatindsvatnet, derfra i sørlig retning til Steinåvatnet, og derfra i rett linje til Stornefossen i Beiardalen (Beiarelven).

Sone IV. På vestsiden av Beiardalen går grensen fra Storfossen til Stormyrloftene og videre over Gråtådalsfjell til Svartoksen i Gråtådalen.

Sone V. På vestsiden av Gråtådalen går grensen fra Svartoksen i høyde med snaufjellet ved Gråtådalen over Kvalvashaugen til øverst i Fjøsdalen. Her danner Fjøsdalen og Eiteråga den naturlige grense til Beiarelva.

Sone VI. På nordsiden går grensen fra Eiteråga langs Åglenåga til øverst i Åglendalen, derfra ruudt Høgting opp gjennom Arstaddalen til Staupåvatnet til øverst i Kolvdisdalen og derfra til nedre kant av Arstadvatnet. Derfra danner Arstadåga den naturlige grense til Beiarelva.

Sone VII. Grensen går fra Neveråga ved utløpet i Arstadåga og følger Neveråga til Store Neverågvatnet, derfra går grensen til øvre Grønnåsvatnet, derfra i vest over Kjellingfjellet til øverst i Kjellingdalen og følger Kjellingdalen til Beiarfjorden.