Forskrift om sams sauesanking, Bruvik og Hosanger kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1949-12-16-3
PublisertI 1949 950 II 1949 786
Ikrafttredelse16.12.1949
Sist endret
Endrer
Gjelder forBruvik kommune, Hosanger kommune, Hordaland fylke.
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Bruvik m.fl.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16.12.1949. 

I medhald av §§ 65-66 i lov frå 22. juni 1928 om ymse jordspørsmål, vert det pålagt alle interesserte, i same mun som kvar har gagn av tiltaket, å gjeva tilskot til sams sauesanking i beitestrekninga på Indre Osterøy som ligg austanfor Herlandsvassdraget - Austre Storevatn - Bruvikdalen i Bruvik og Hosanger herader, Hordaland fylke.