Forskrift om piggtråd til gjerde, Våler kommune, Hedmark.

DatoFOR-1950-01-19-1
PublisertI 1950 s 179, II 1950 s 14
Ikrafttredelse19.01.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Våler

Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. januar 1950. 

I medhold av lov av 14. juli 1893, jfr. kgl.res. av 7. desember 1923 stadfestes hermed med noe endret redaksjon Våler herredstyres vedtak av 13. august og 12. november 1949 om bruk av piggtråd til gjerde i herredet:

1.I Våler herred , Hedmark fylke, kan piggtråd bare nyttes til gjerde i innmark og mellom innmark og utmark.
2.Piggtrådgjerde må for å bli godkjent oppsettes på følgende måte:

Det skal brukes stolper med et tverrsnitt på minst 13 cm som skal stå i jorda med en dybde på minst 50 cm. Avstanden mellom stolpene skal ikke være over 4 meter. Nederste piggtråd festes 15 cm over jorda og over denne tråden skal festes et 3/4″ bord på minst 10 cm bredde. Annen piggtråd festes 5 cm over dette bord. 20 cm over denne tråd skal festes et 3/4″ bord på minst 10 cm bredde. Tredje og fjerde piggtråd festes med 20 cm mellomrom over det øverste bord. Gjerdet blir såleis 110 cm høgt.

3.For gjerde langs offentlig veg gjelder de føresegner som til enhver tid fastsettes av fylkesvegstyret.
4.Nye piggtrådgjerder skal innmeldes til og godkjennes av jordstyret.
5.Eldre piggtrådgjerder må ikke vøles i strid med disse vedtekter.
6.Overtredelse av disse vedtekter er belagt med straff.
7.Disse vedtekter trer i steden for herredstyrets vedtak av 11. juni 1931 om samme sak.