Forskrift om felles sauesanking, Hosanger kommune, Hordaland.

DatoFOR-1950-01-20-6
PublisertI 1950 s 177, II 1950 s 14
Ikrafttredelse20.01.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forHosanger kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om felles sauesanking, Hosanger

Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. feb. 1950. 

I medhald av §§ 65-66 i lov frå 22. juni 1928 om ymse jordspørsmål, vert det pålagt alle interesserte, i same mun som kvar har gagn av tiltaket, å gjeva tilskot til sams sauesanking i beiteområdet som ligger mellom Kostdalen-Fotlandsvåg og Myking i Hosanger herad, Hordaland fylke.