Forskrift om piggtråd til gjerde, Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-1950-03-18-1
PublisertI 1950 s 359, II 1950 s 59
Ikrafttredelse18.03.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtrådgjerde, Åmot

Fastsatt av Landbruksdepartementet 18. mars 1950. 

I samsvar med lov av 14. juli 1893 om piggtråds anvendelse til gjerde og kgl.res. av 7. desember 1923 stadfestes hermed vedtak av 4. februar 1950 av Åmot herredstyre, Hedmark fylke, der det er bestemt:

1.Innen Åmot herred kan piggtråd anvendes til gjerde når piggtråden festes med kramper til oppsatte stolper som ikke har større avstand enn 2 meter. Dersom gjerdet stives med bord eller hon, kan stolpeavstanden være inntil 3 meter.
2.Øverste piggtråd skal være minst 1 meter over marka og nederste piggtråd skal ikke ligge høgre enn 0,4 meter over marka. Avstanden mellom de øvrige tråder skal ikke være større enn 0,3 meter. Den midterste tråd kan erstattes med bord eller hon.
3.Piggtrådgjerde skal settes opp og holdes vedlike på forsvarlig måte. Det kan ikke nyttes piggtrådgjerde i krattskog, uten at krattet er ryddet vekk i en avstand på 1 meter på kvar side av piggtrådgjerdet, slik at gjerdet er godt synbart for husdyrene.
4.For gjerder langs offentlig veg gjelder de bestemmelser som til kvar tid er fastsatt av fylkesvegstyret.
5.Eldre piggtrådgjerder må ikke vøles i strid med disse vedtekter.
6.Brot på disse vedtekter straffes med bøter.