Forskrift om sams sauesanking, Sørfold kommune, Nordland.

DatoFOR-1950-04-14-2
PublisertI 1950 s 390, II 1950 s 78
Ikrafttredelse14.04.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørfold kommune, Nordland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Sørfold

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. april 1950. 

I medhold av §§ 65 og 66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i den nedenfor nevnte beitestrekning i Sørfold herred, Nordland fylke.

Feltet har disse grenser:

Fra Sagneset i omtrent nordnordaust retning til Grovatnet og herfra i omtrent austnordnord retning til Horndalsvatnet. Mot aust danner Bonnelva grense, og fra utløpet av denne og til Sagneset begrenses feltet av Leirfjorden og Sørfoldfjorden.