Forskrift om felles sauesanking, Øksnes kommune, Nordland

DatoFOR-1950-08-25-3
PublisertI 1950 s 841, II 1950 s 340
Ikrafttredelse25.08.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forØksnes kommune, Langnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om felles sauesanking, Øksnes, Nordland

Fastsatt av Landbruksdepartementet 25. august 1950. 

I medhold av §§ 65-66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket, å bidra til sams sauesanking i beitefeltet Langenes, Klo og Høidalsheiene i Øksnes og Langenes herreder, Nordland fylke.

Feltets grenser går fra Myrebogen i nordvestlig retning om gårdene Høidal, Kroknes, Vottestad, bøyer mere i nord og går om Stø, Husjord, Langenes, derfra i øst om Klo, Strengelvåg, Gidseløy og bøyer i sørlig retning om Høidal og Myres østgrense tilbake til utgangspunktet.