Forskrift om tilskot til sams sauesanking, Odda kommune, Ullensvang kommune, Kinsarvik kommune, Eidsfjord kommune, Hordaland

DatoFOR-1951-06-29-5
PublisertI 1951 s 564, II 1951 s 283
Ikrafttredelse29.06.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forOdda, Ullensvang, Kinsarvik og Eidfjord kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Odda m.fl.,

Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. juni 1951. 

I medhald av §§ 65 og 66 i lov frå 22. juni 1928 om ymse jordspørsmål, vert det pålagt alle interesserte, i same mon som kvar har gagn av tiltaket, å gjeve tilskot til sams sauesanking i beitestrekninga på austsida av Sørfjorden og Eidfjorden mellom elvane Veig og Tysso - avmerka på eit framlagt kart - i Odda, Ullensvang, Kinsarvik og Eidfjord herader i Hordaland fylke.