Forskrift om tilskot til sams sauesanking, Salangen kommune, Troms

DatoFOR-1951-07-27-4
PublisertI 1951 s 681, II 1951 s 355
Ikrafttredelse27.07.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forSalangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskot til sauesanking, Salangen

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. juli 1928. 

I medhold av §§ 65 og 66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i en beitestrekning under Sjøvegan, gnr. 20, Vashaug, gnr. 21, Skårvik, gnr. 19, Skjegghaug, gnr. 18, Åmo, gnr. 17, Flåget, gnr. 22 og Strokkenes, gnr. 39 i Salangen herred, Troms fylke.

Feltet har disse grenser:

Fra Skarvik bro følges bygdevegn til vegkryss ved Ragnhildheimen og videre herfra etter kolonisasjonsvegen Åmo-Solbakken til vegkryss Solbakken-Nedrevann. Herfra i sørlig retning over Bekkemoen og Hesteskaret, på nedre side av gårdene Flåget til vannskillet for Øvervatn nåes. Herfra følges Øvervatn over Strokkenes bro, videre etter Nedrevann til Lakselvens utløp, etter denne til Sagfjorden og videre etter strandlinjen til Skråvik bro.