Forskrift om tilskot til sams sauesanking, Sør-Aurdal kommune, Oppland

DatoFOR-1951-07-27-5
PublisertI 1951 s 681, II 1951 s 355
Ikrafttredelse27.07.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Sør-Aurdal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. juli 1951. 

I medhald av §§ 65 og 66 i lov frå 22. juni 1928 om ymse jordspørsmål, vert det pålagt alle interesserte, i same mon som kvar har gagn av tiltaket, å gjeve tilskot til sauesanking i Bagn og Reinli i Sør-Aurdal herad, Oppland fylke.

Beiteområdet har desse grenser:

Frå elva Begna nede i dalbotn og fram til grensa mot Begnadalen sokn og Hedalen sokn i sør og Buskerud fylke og Nord-Aurdal herad i vest.