Forskrift om tilskot til sams sauesanking, Ålen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-1951-07-27-6
PublisertI 1951 s 681, II 1951 s 355
Ikrafttredelse27.07.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskot til sams sauesanking, Ålen

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. juli 1951. 

I medhald av §§ 65 og 66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i beitestrekningen innen Ålen herred, Sør-Trøndelag fylke.