Forskrift om sams sauesanking, Nes kommune, Buskerud

DatoFOR-1951-10-26-1
PublisertI 1951 s 870, II 1951 s 436
Ikrafttredelse26.10.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Nes

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. oktober 1951. 

I medhold av §§ 65-66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål pålegges enhver interssert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i Nes herred i Buskerud fylke.