Forskrift om sams sauesanking, Øystre Slidre kommune, Oppland

DatoFOR-1952-01-11-6
PublisertI 1952 s 100, II 1952 s 25
Ikrafttredelse11.01.1952
Sist endret
Endrer
Gjelder forØystre Slidre kommune, Oppland
HjemmelLOV-1928-06-22-25-§65og§66
Kunngjort
KorttittelForskrift om sams sauesanking, Øystre Slidre

Fastsatt av Landbruksdepartementet 11. januar 1952. 

I medhold av § 65 og § 66 i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål, pålegges enhver interessert i forhold til den nytte han har av tiltaket å bidra til sams sauesanking i Øystre Slidre herred i Oppland fylke. Tiltaket skal omfatte hele herredet.