Forskrift om gravær på sambeite, Valberg kommune, Nordland

DatoFOR-1952-07-27-1
PublisertI 1952 s 742, II 1952 s 370
Ikrafttredelse27.07.1952
Sist endretLOV-1970-03-06-5
Endrer
Gjelder forValberg kommune, Nordland
HjemmelLOV-1919-07-04-1-§1 jf. LOV-1970-03-06-5-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om gravær på sambeite, Valberg

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. juli 1952. 

I medhold av lov av 4. juli 1919 med endringslover om innskrenkning i adgangen til å slippe hingster, graokser, geitebukker og graværer å beite, jfr. kongelig resolusjon av 7. desember 1923, blir fastsatt:

1.I Valberg herred, Nordland fylke, skal det være forbudt å slippe graværer født tildigere enn 15. mai angjeldene år på beite i sambeitestrekning, herunder medregnet sambeite i innmark.
2.Overtredelsle av dette forbud medfører straffansvar.