Forskrift om geit i barskogmark, Nord,-Aurdal kommune, Oppland

DatoFOR-1953-02-24-1
PublisertI 1953 s 147, II 1953 s 62
Ikrafttredelse24.02.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskr. om geit i barskogmark, Nord-Aurdal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. februar 1953. 

Med hjemmel i § 15 i lov av 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 24. februar stadfestet følgende av Nord-Aurdal herredstyre, Oppland fylke, i møte 31. januar 1953 fattet vedtak:

«Det er forbudt å slippe geit i barskogmark innen Nord-Aurdal herred i tiden fra 1. oktober til 10. juni.»

Overtredelse av denne bestemmelse er belagt med straff.