Forskrift om beite med geit, Haltdalen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-1953-03-13-2
PublisertI 1953 s 207, II 1953 s 96
Ikrafttredelse13.03.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaltdalen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om beite med geit, Haltdalen

Fastsett av Landbruksdepartementet 13. mars 1953. 

Med heimel i § 15 i lov frå 12. februar 1932 om skogvern har Landbrukdsepartementet 13. mars 1953 stadfest fylgjande vedtak gjort av Haltdalen heradstyre, Sør-Trøndelag fylke, i møte 5. juli 1952:

«Det er forbode å beite med geit i barskogmark innan Haltdalen herad i tida frå 15. september til 15. juni.»

Brot på denne føresegna er straffbar.