Forskrifter om bestemmelser om bruk av piggtråd til gjerde i Harstad.

DatoFOR-1953-10-13-4023
PublisertII 1953 s 694
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad by, Troms
HjemmelLOV-1893-07-14-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtrådgjerde, Harstad

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 13. oktober 1953. 

I samsvar med lov av 14. juli 1893 nr. 7 om piggtråds anvendelse til gjerde og kgl.res. av 12. mai 1950 har fylkesmannen i Troms den 6. mai 1952 stadfestet vedtak av 10. februar 1950 av Harstad bystyre om følgende bestemmelse om bruk av piggtråd til gjerde i byen:

«Det er forbudt å bruke piggtråd, pigger, glass, blikk eller liknende på gjerder som vender mot offentlig sted, unntatt ovenpå gjerder som er minst 2 m høye eller ligger minst 2 m fra offentlig sted.

På jern som bøyer innover i minst 45° vinkel, kan det dog strekkes piggtråd, når selve gjerdet er minst 1,25 m høyt.

Allerede oppførte piggtrådgjerder som ifølge denne paragrafen er ulovlig, må ikke repareres med piggtråd.»

Bestemmelsen er tatt inn som § 13 i politivedtekten for Harstad, stadfestet i dag.