Forskrifter om bestemmelser om bruk av piggtråd til gjerde Skudeneshavn, Rogaland fylke.

DatoFOR-1953-12-01-4020
PublisertI 1953 s 1256 II 1953 s 744
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkudeneshavn kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1893-07-14-7
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Skudeneshavn

Politivedtekt for Skudeneshavn § 13 om bruk av piggtråd til gjerde, jfr. lov av 14. juli 1893 nr. 7 og kgl. res. av 12. mai 1950, er stadfestet av fylkesmannen i Rogaland, som har gått med på at bestemmelsen tas inn i politivedtekten.

Vedtektens § 13 skal lyde slik:

Det er forbudt å bruke piggtråd på gjerde som vender mot offentlig sted med mindre den anbringes i en høyde av minst 2 m.

På jern som bøyer seg innover i minst 45° vinkel, kan det strekkes piggtråd når gjerdet er minst 1,25 m høyt (lov nr. 7 av 14. juli 1893).