Forskrift om havning med geit, Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-1956-07-28-1
PublisertI 1956 s 695, II 1956 s 496
Ikrafttredelse28.07.1956
Sist endret
Endrer
Gjelder forLesja kommune, Oppland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskr. om havning med geit i skogmark, Lesja

Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. juli 1956. 

Med hjemmel i § 15 i lov av 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 28. juli 1956 stadfestet vedtak av 23. juli 1956 av Lesja herredstyre om at havning med geit i skogmark i Lesja herred, Oppland fylke, er forbudt unntatt i tiden fra og med 1. juli til 1. september.

Overtredelse av bestemmelsen som trer i kraft straks, er belagt med straff.