Forskrift om beiteforbud for geit, Øystre Slidre kommune, Oppland.

DatoFOR-1957-02-11-1
PublisertI 1957 s 202, II 1957 s 48
Ikrafttredelse01.04.1957
Sist endretFOR-1957-03-09-1
Endrer
Gjelder forØystre Slidre kommune, Oppland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskr. om beiteforbud for geit, Øystre Slidre

Fastsett av Landbruksdepartementet 11. februar 1957. 

Med heimel i § 15 i lov om skogvern frå 12. feruar 1932 har Landbruksdepartementet 11. februar 1957 stadfest vedtak i Øystre Slidre kommunestyre, Oppland fylke, i møte den 20. august 1956 om at all beiting med geit i barskog i heradet skal vera forbode unnateke i tida frå og med 1. juli til 1. oktober.

Forbodet gjeld frå og med 1. april 1957.

Brot på forbodet er straffbart.