Forskrift om unntagelse av beiteforbud for geit i barskog, Beito krets over 800 m.o.h, Øystre Slidre kommune, Oppland.

DatoFOR-1957-03-09-1
PublisertI 1957 s 279, II 1957 s 91
Ikrafttredelse09.03.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forBeito krets over 800 m.o.h., Øystre Slidre kommune, Oppland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskr. om beiteforbud for geit m.v., Beito

Fastsatt av Landbruksdepartementet 9. mars 1957. 

Forbodet mot hamning med geit i barskog i Øystre Slidre, vedteke av Øystre Slidre kommunestyre i møte den 29. august 1956, stadfest av Landbruksdepartementet ved skriv av 11. februar 1957, gjeld ikkje for Beito krins og for setertrakter over 800 meter i Øystre Slidre.