Forskrift om havning med sau og geit, Sollia kommune, Hedmark.

DatoFOR-1958-02-28-9
PublisertI 1958 s 194, II 1958 s 73
Ikrafttredelse28.02.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forSollia kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om havning med sau og geit, Sollia

Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. februar 1958. 

Med hjemmel i § 15 i lov av 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet i dag stadfestet vedtak av 10. februar d.å. av Sollia kommunestyre at havning med sau og geit i barskogmark i Sollia herred, Hedmark fylke, skal være forbudt i tiden fra 10. oktober til 1. juni.

Overtredelse av bestemmelsen som trer i kraft straks, er belagt med straff.