Forskrift om hamning med geit, Evanger kommune, Hordaland.

DatoFOR-1958-04-09-2
PublisertI 1958 s 311, II 1958 s 131
Ikrafttredelse09.04.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvanger kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om hamning med geit, Evanger

Fastsett av Landbruksdepartementet 9. april 1958. 

Med heimel i § 15 i lov frå 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 9. april 1958 stadfest Evanger heradstyre sitt vedtak i møte den 15. mars 1958 om at all hamning med geit i Evanger herad, Hordaland fylke, skal vera forbode i barskogmark - herunder også plantefelt for barskog i tidlegare lauvskogmark - i tida frå 1. september til 1. juli.

Brot på denne føresegna som tek til å gjelda staks, er stafflagt.