Forskrift om havning av geit, Sør-Fron kommune, Oppland.

DatoFOR-1958-05-05-1
PublisertI 1958 s 377, II 1958 s 184
Ikrafttredelse01.10.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om havning av geit, Sør-Fron

Fastsatt av Landbruksdepartementet 5. mai 1958. 

Med hjemmel i § 15 i lov av 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 5. mai 1958 stadfestet vedtak av 11. mars 1958 av Sør-Fron kommunestyre om at havning med geit i skogmark i Sør-Fron herred, Oppland fylke, skal være forbudt i tiden fra 1. oktober til 30. mai.

Overtredelse av denne bestemmelse som trer i kraft 1. oktober 1958, er belagt med straff.