Forskrift om havning av geit, Vestre Gausdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1958-05-05-2
PublisertI 1958 s 377, II 1958 s 184
Ikrafttredelse14.10.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Gausdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om havning av geit, Vestre Gausdal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 5. mai 1958. 

Med hjemmel i § 15 i lov av 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 5. mai 1958 stadfestet vedtak av 27. februar 1958 av Vestre Gausdal kommunestyre om at havning med geit i skogmark i Vestre Gausdal herred, Oppland fylke, skal være forbudt unntatt i tiden fra 5. juni til 14. oktober.

Overtredelse av bestemmelsen som trer i kraft 14. oktober 1958 er belagt med straff.