Forskrift om slaktetvang, Haugesund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1958-05-07-1
PublisertI 1958 s 380, II 1958 s 185
Ikrafttredelse04.07.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forDel av Haugesund, Haugesund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1940-02-09-1-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om slaktetvang, Haugesund

Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. mai 1958. 

Den slaktetvang som tidligere er innført i Haugsund kommune med hjemmel i § 2 i lov nr. 1 av 9. februar 1940 om offentlig godkjente slaktehus, offentlig kjøttkontroll m.v. skal heretter gjelde for den del av Haugesund kommune som ligger syd og vest for en grenselinje trukket slik: Fra elveosen utenfor Tornesvatnet, langs elva opp til Tornesvatnet, videre langs nordsiden av Tornesvatnet og Torneselva til skjæringspunktet ved Bleikemyrvegen, derfra østover langs Bleikemyrvegen til Kattanakkvegen, østover langs Kattanakkvegen til endepunktet, gjør her en vinkel og går sørover i rett linje til demningen ved Eivindsvatnet, derfra videre i sørlig retning langs grensen for det nåværend bygningsdistrikt til grensen ved Torvastad kommune.

Innenfor nevnte område skal all slakting av okse, ku kalv, hest, svin, sau og geit foregå i Haugesund offentlig godkjentete slaktehus.

Avgifter for bruken av slaktehust er som Landbruksdepartementet tidligere har fastsatt.