Forskrift om hamning med geit, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1958-08-12-1
PublisertI 1958 s 731, II 1958 s 428
Ikrafttredelse01.09.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om hamning med geit, Rennebu

Fastsett av Landbruksdepartementet 12. august 1958. 

Med heimel i § 15 i lov frå 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 12. august 1958 stadfest vedtak av Rennebu herredstyre i møte den 28. april 1958 om at hamning med geit i barskogmark i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag fylke, skal vera forbode frå og med 1. september til og med 30. juni.

Brot på føresegna som tek til å gjelda 1. september 1959, vert straffa.