Forskrift om hamning med geit, Heidal kommune, Oppland.

DatoFOR-1958-09-11-2
PublisertI 1958 s 768, II 1958 s 454
Ikrafttredelse11.09.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forHeidal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om hamning med geit, Heidal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 11. september 1958. 

Med hjemmel i § 15 i lov av 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 11. september 1958 stadfestet Heidal kommunestyres vedtak i møte den 21. juni 1958 om at all havning med geit i skogmark i Heidal herred, Oppland fylke, skal være forbudt i tiden fra og med 1. oktober til og med 31. mai.

Overtredelse av bestemmelsen, som trer i kraft straks, er belagt med staff.