Forskrift om hamning med geit, Mosvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1958-09-24-7
PublisertI 1958 s 829, II 1958 s 461
Ikrafttredelse01.11.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om hamning med geit, Mosvik

Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. september 1958. 

Med hjemmel i § 15 i lov av 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 24. september 1958 stadfestet Mosvik kommunestyres vedtak i møte den 23. august 1958 om at havning med geit i skogmark innen Mosvik herred, Nord-Trøndelag fylke, skal være forbudt i tiden fra og med 16. september til og med 14. juni.

Overtredelse av bestemmelsen som trer i kraft fra 1. november 1958, er belagt med straff.

Fra samme dag oppheves det av departementet den 6. oktober 1952 stadfestede vedtak om beiting med geit i Mosvik.