Forskrift om beiteforbud, Tolga kommune, Hedmark.

DatoFOR-1960-03-19-1
PublisertI 1960 s 234, II 1960 s 209
Ikrafttredelse19.03.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forTolga kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om beiteforbud, Tolga

Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. mars 1960. 

Med hjemmel i § 15 i lov av 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet 19. mars 1960 stadfestet Tolga kommunestyres vedtak i møte den 13. februar 1960 om at all havning med småfe (sau og geit) i barskogmark i Tolga herred, Hedmark fylke, skal være forbudt i tiden fra og med 1. oktober til og med 24. juni.

Overtredelse av bestemmelsen som trer i kraft straks, er belagt med straff.