Forskrift om hamning med geit, Modalen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1961-03-04-1
PublisertI 1961 s 157, II 1961 s 79
Ikrafttredelse04.03.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forModalen kommune, Hordaland fylke
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om hamning med geit, Modalen

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. mars 1961. 

Med heimel i § 15 i lov frå 12. februar 1932 om skogvern har Landbruksdepartementet i dag stadfest Modalen kommunestyre sitt vedtak i møte 28. januar 1961 om at all hamning med geit i Modalen kommune, Hordaland fylke, skal vera forbode i barskogmark og eikeskogmark - herunder også i plantefelt for barskog i tidlegare lauvskogmark - i tida frå 1. oktober til og med 15. mai.

Brot på denne føresegna som tek til å gjelda straks er straffbart.