Forskrift om piggtråd til gjerde, Hemsedal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1962-06-23-2
PublisertI 1962 s 497, II 1962 s 260
Ikrafttredelse23.06.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemsedal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Hemsedal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 23. juni 1962.

Med dette vert stadfest Hemsedal kommunestyres vedtak av 17. mars 1962 der det med heimel i § 18 i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde er fastsett:

1.Innan Hemsedal kommune, Buskerud fylke, er det ulovleg å bruka piggtråd til grannegjerde. Likevel kan piggtråd brukast over anna lovleg gjerde.
2.Det er starffbart å bryta denne vedtekten. Jfr. straffelovens § 339,2.