Forskrift om piggtråd til gjerde, Mo kommune, Telemark fylke 

DatoFOR-1962-07-13-1
PublisertI 1962 s 572, II 1962 s 290
Ikrafttredelse13.07.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forMo kommune, Telemark fylke
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Mo

Med dette vert stadfest Mo kommunstyres vedtak den 22. mai 1962 der det med heimel i § 18 a i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde er fastsett at det innan Mo kommune, Telemark fylke, skal vera forbode å nytta piggtråd som gjerdemateriell utan at grannane er samde om det.